Beeldend Danstheater Telder

Schoolvoorstelling van 'Onder de tafel'Kunst als uitlaatklep, kunst om te aanschouwen, kunst voor smaakontwikkeling, kunst als integratiemiddel, kunst voor motorische ontwikkeling, kunst om te doen, kunst om van te houden, kunst om van te leren, kunst als communicatiemiddel, kunst tegen verveling, kunst om te genieten, kunst voor creatieve stimulatie, kunst voor een betere wereld, kunst om te overdenken. Beeldend Dans Theater Telder geeft educatie vorm in o.a. lesbrieven, inleidingen, workshops, inleidende en/of verwerkingslessen, stages en eenmalige projecten.

Educatieve voorstellingen

Wij maken voorstellingen die een sterke educatieve waarde hebben en laten hiermee een breed publiek op een toegankelijke manier in aanraking komen met beeldende kunst en danstheater. Dat geldt zowel voor jeugd als volwassenen Dit gebeurt op festivals, kunstmanifestaties, in historisch of architectonisch interessante gebouwen zoals kerken, burchten, forten, kantoorpanden, op scholen, in cultureel centra, asielzoekerscentra, centra voor ouderen, theaters, musea, in het bos of op het strand, kortom, overal waar het desbetreffende project tot zijn recht komt.

Telder op school (Basisschool Arabesk in Arnhem)Educatief maakproces

Door onze samenwerking met onder meer ArtEZ en De Nieuwe Oost en leveren wij een bijdrage in de ontwikkeling van aankomend kunstenaars. Telder heeft onder meer stageplekken geboden aan dansers en andere ondersteunende disciplines.

Vanaf 2017 ondersteunt Telder met een bijdrage van de Provincie Gelderland een talentontwikkelingsprogramma voor danseressen van Arnhemse Meisjes.

Educatie binnen het onderwijs

Educatie kan een positieve invloed hebben op de kunstbeleving van kinderen. Het ervaren van kunst, erover denken, leren praten over en onder woorden kunnen brengen wat kinderen zien, vindt Telder belangrijk. Voor nu en voor later. Met educatieve projecten in het onderwijs of met speciale doelgroepen heeft Telder haar speellocaties uitgebreid naar aula’s, schoolpleinen, gymzalen, culturele centra, musea en sportvelden. Het educatief programma rondom de voorstelling ‘Hebban Olla Vogala Nestas’ leverde zeer positieve reacties op van zowel docenten als leerlingen. Het bestaat uit een programma op maat met workshops, lesbrieven, de voorstelling en de nabespreking. Bekijk hier wat reacties van leerlingen en docenten.

Telder op school (Basisschool Arabesk in Arnhem)Samenwerkingspartners

Telder werkt voor educatie- en participatieprojecten met een breed scala aan samenwerkingspartners waaronder ArtEZ, Kunstbedrijf Arnhem, Cultuurmij Oost, buurtcentra, scholen en zorginstellingen.

 

Foto's: Jeroen Veer